Wij zijn Ellen Kepers en Monique Kwaspen,  twee zeer bevlogen oefentherapeutes uit Weert die na twee jaar ontwikkelen in januari 2014 met het project ‘Rug in de groei’ gestart zijn. Wij hebben dit initiatief genomen omdat wij merkten dat we de afgelopen jaren veel minder kinderen in de praktijk zagen en de kinderen die wel kwamen gemiddeld een stuk ouder waren dan voorheen, met vaak al ernstigere klachten.

Wat houdt het project Rug in de groei in?

We onderzoeken kinderen op scheefgroei van de wervelkolom volgens een door ons opgestelde checklist.
We hebben hiervoor scholing gevolgd, o.a.Schroth-therapie en we putten uit jarenlange ervaring. Ons doel is uiteindelijk alle kinderen van groep 8 uit Weert te onderzoeken. Op dit moment zijn er meerdere basisscholen die deelnemen aan het project. De beweegreden om te starten met dit project was dat kinderen niet meer op scoliose gecontroleerd worden door de GGD en wij het belang van rugonderzoek groot vinden. Omdat scoliose vaak rond een leeftijd van 11-12 jaar begint en dan nog goed te behandelen is, dat wil zeggen zonder ingrijpende maatregelen zoals het dragen van een brace en/of operatie, hebben wij die verantwoordelijkheid overgenomen.

  • Rugonderzoek
    Tijdens een gymles worden de kinderen van groep 7 en 8 één voor één onderzocht in een aparte ruimte ( evt. kleedlokaal van de gymzaal ).
  • Schroth therapie
    De 3-dimensionale Schroth oefentherapie is een behandelmethode die in Duitsland al jaren met veel succes wordt toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose.
  • ZITZO
    We hebben de workshop ZITZO ontwikkeld waarbij we leerlingen en docenten bewust kunnen maken van houdingen met de tablet, telefoon of pc,  zowel op school als thuis.

 

op dit produkt rust auteursrecht © 2014

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." (Artikel 1 Auteurswet)